Privacy Policy

Privacy Policy https://vanallesschoon.be

Artikel 1: Identiteit

 1. ‘Wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘de onderneming’: Digital Clarity BV, gevestigd te Diesterstraat 143, 3980 Tessenderlo en geregistreerd onder ondernemingsnummer BE0693792005. 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op onze webshop gaat u akkoord met de inhoud.

Artikel 2: Persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
  1. Categorie1, zonder registratie, zonder bestelling: uw IP-adres
  2. Categorie2, bij registratie (nieuwsbrief of account) of bij bestelling: voornaam, achternaam, e-mailadres, adresgegevens (telefoonnummer, straatadres, huisnummer, postcode, gemeente) voor levering en facturatie,
  3. Categorie3, bij contacteren via e-mail: uw e-mailadres evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
  4. Categorie4: door cookies (cfr artikel 8)
 2. Wij kunnen gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  1. Door gebruik van cookies (zie onderstaand)
  2. Tijdens uw registratie en gebruik van de webshop
  3. Door ons te contacteren met een vraag

 

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

 1. Algemene doeleinden:

Wij zullen de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Categorie1: het verzorgen en verbeteren van deze webshop en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van de onderneming om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 2. Categorie 2: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Het mogelijk maken om een product te leveren of verder contactopname te doen met betrekking tot de levering en of facturatie.
 3. Categorie 3: het beantwoorden van uw vraag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
 4. Categorie 4: het functioneel laten werken van de webshop en verder analytisch kunnen verbeteren van de webshop, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens met ons te delen, maar het verlenen van bepaalde diensten is natuurlijk onmogelijk als u de verwerking weigert.

 1. Direct marketing:
  1. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”).
  2. U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in deze mail.
 2. Doorgifte aan derden:
  1. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.
  2. Het door u opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor targeted advertising op social media. In het kader daarvan wordt uw e-mailadres doorgegeven aan het social media platform Facebook.
  3. Wij proberen u altijd vooraf op de hoogte te stellen als we uw gegevens toch aan derden moeten meedelen, maar u begrijpt dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is.
  4. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, kan dat betekenen dat uw gegevens aan derden die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen.
  5. De webshop wordt gehost bij Shopify. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw Persoonlijke Gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy. We gebruiken ook Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken - u kunt hier meer lezen over hoe Google uw Persoonlijke Informatie gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 3. Wettelijke vereisten:
  1. In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4: Duur van de verwerking

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van onze overeenkomst met u.

 1. Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres voor de duur van uw bezoek aan de Website.
 2. Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres en adresgegevens worden 7 jaar bewaard of voor de duur van de klantrelatie en levering.
 3. Categorie 3: uw e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
 4. Categorie 4: Cookies, zie artikel 8;

Artikel 5: Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten: U kan ons contacteren voor de uitoefening van uw rechten per e-mail naar hallo@vanallesschoon.be of per post naar Digital Clarity BV, Diesterstraat 143, 3980 Tessenderlo of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. We raden je aan op je rijksregister, geboortedatum, ID-kaartnummer onleesbaar te maken.
 7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be . Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 

Artikel 6: Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. u bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan 

Artikel 7: Toegang door derden

 1. Onze werknemers, medewerkers en hebben toegang tot uw persoonsgegevens daar waar nodig om u onze diensten te kunnen aanbieden.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8: Cookies

 1. Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand dat wij op de harde schijf van uw computer plaatsen als u onze website bezoekt. De informatie verzameld via deze cookies kan enkel door ons gelezen worden.
 2. Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Wij vragen altijd Uw voorafgaande toestemming voor we cookies plaatsen. Enkel absoluut noodzakelijke cookies plaatsen we sowieso.
 3. Soorten cookies: We maken een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds (analytics, marketing, personalisering). De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
  1. Functionele cookies: Shopify cookies: https://www.shopify.nl/legal/cookies
  2. Analytische cookies: Google analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
  3. Analytische cookies: Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies 
  4. Analytische cookies: Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
  5. Analytische cookies: Trustpilot: https://nl.legal.trustpilot.com/for-everyone/cookie-policy 
 4. Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kan op elk ogenblik de cookie-instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kan cookies ook weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar hallo@vanallesschoon.be of per post naar Digital Clarity BV, Diesterstraat 143, 3980 Tessenderlo, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/